[Adakah Cukai Dalam Islam Hanya Zakat Semata-mata Serta Apakah Alternatif Selain GST dan SST?]

Antara salah faham dalam kalangan masyarakat awam ialah apabila mereka mengatakan bahawa hanya zakat sahaja boleh dikutip oleh pemerintah. Sedangkan aplikasi cukai telah disyariatkan sejak zaman Rasulullah SAW lagi, iaitu: Jizyah – bayaran oleh non-muslim sebagai jaminan keselamatan bersama kerajaan Islam. Kharaj – cukai tanah yang dikenakan selepas pembukaan wilayah Khaibar. Sekiranya kita mendalami perbahasanContinue reading “[Adakah Cukai Dalam Islam Hanya Zakat Semata-mata Serta Apakah Alternatif Selain GST dan SST?]”