Dakwah, Tarbiyah

[[ NILAI KEMANUSIAAN YANG KIAN TERCARIK ]]

Kemanusiaan adalah sebuah nilai yang baik yang terbit dari hati seorang manusia dan terjelma dalam percakapan dan perbuatan seharian. Nilai-nilai ini mampu membentuk manusia menjadi insan yang mulia, beriman dan berakhlak serta sentiasa bahagia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, apabila nilai-nilai kemanusiaan sudah hilang dari hati dan jiwa manusia maka akan timbullah perasaan negatif… Continue reading [[ NILAI KEMANUSIAAN YANG KIAN TERCARIK ]]